Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Aktualności > Zielniki jako cenne źródło wiedzy...
   
17.05.2021
Zielniki jako cenne źródło wiedzy...

Uczniowie klasy III a w ramach edukacji przyrodniczej wykonali zielniki. Celami tego przedsięwzięcia były: popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody, łączenie wiedzy z praktyką, promowanie zachowań proekologicznych, rozwój zainteresowań, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, a także ukazanie znaczenia roślin dla naszego zdrowia i życia.

Każdy z uczniów mógł wybrać dowolną technikę wykonania zielnika, przez to wszystkie były bardzo oryginalne i niepowtarzalne. Praca nad nimi pobudziła ciekawość badawczą uczniów, co przełożyło się na wzrost ich zainteresowania poszukiwaniem i odkrywaniem wiedzy poprzez praktyczne eksperymentowanie, badanie, stawianie hipotez oraz ich weryfikowanie. Uczniowie klasy III swoją pracą, obserwacjami i wiedzą dzielili się z młodszymi uczniami naszej szkoły, robiąc wystawę zielników na szkolnym korytarzu. Zainteresowanie było ogromne.