Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > WOLONTARIAT
    ,, Człowiek jest wielki nie przez to co ma,

nie przez to kim jest, lecz przez to,

czym się dzieli z innymi”.

Jan Paweł IISZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

WOLONTARIAT to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana jest działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu, którym przewodniczą: mgr Katarzyna Tarkowska – nauczyciel biblioteki mgr Sylwia Bojzan – nauczyciel świetlicy

Przynależąc i działając w Szkolnym Klubie Wolontariuszy uczniowie kształcą i zdobywają wiele umiejętności, podejmując inicjatywę na rzecz drugiego człowieka, budują w sobie humanitarną hierarchię wartości. Poprzez akcje uczniowie poznają siebie, a czas spędzony razem uczy budować więzi. Wolontariusze zdają sobie sprawę, że przez pracę w środowisku stają się osobami publicznymi, mają świadomość że są wizytówką szkoły, a swoją postawą stanowią wzór do naśladowania.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza:
- wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
-wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
- wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
- wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
- nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
- wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Klubu.

Obowiązki wolontariusza :
- uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
- członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
- wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.  - wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
- wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
- wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
- wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
- członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
- wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy:  
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:  
- wyrażenie uznania słownego, 
- pochwałę na forum szkoły,  - wręczenie listów pochwalnych i dyplomów - zwykłe ,a tak znaczące słowo DZIĘKUJĘ

WARTO POMAGAĆ, WIĘC POMAGAJMY !!!

Miesiąc

Planowane działania

IX-X. 2020

 1. Promocja Szkolnego Klubu Wolantariatu.

 2. Kampania rekrutacyjna w szkole. Nabór członków do SKW.

IX-X. 2020

 1. Spotkanie organizacyjne uczniów zainteresowanych działalnością w SKW.

 2. Ustalenie planu działań.

 3. Wybór przedstawicieli rady oraz przydzielenie zadań poszczególnym wolontariuszom.

IX-XI. 2020

 1. Szkolenia dla nowych wolontariuszy.

 2. Zapoznanie się z zadaniami wolontariusza oraz czemu i komu służy wolontariat.

 3. Co to jest SKW – zapoznanie z działaniami podejmowanymi w roku 2020/2021.

XI. 2020

 1. Akcja Znicz – porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu głównym w Stargardzie i zapalenie zniczy.

XI-XII. 2020

 1. Góra Grosza XXI edycja – wielka zbiórka monet na rzecz pomocy dzieciom wychowujących się poza swoją rodziną. Towarzystwo Nasz Dom

 2. Gwiazdka dla zwierzaka – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Kiczarowie. 3.Szlachetna paczka .

XI. 2020

 1. Przygotowanie kartek Bożonarodzeniowych dla mieszkańców hospicjów.

 2. Tworzenie gazetek ściennych w związku z obchodami święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11. XI

XII. 2020

 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy – koordynacja w przebiegu kiermaszu, pomoc w jego organizacji.


I.2021

 1. WOŚP – 29 finał (10.01.2021)Cały rok

 1. Prowadzenie gazetki ściennej klubu.

 2. Integracja z młodzieżą działającą w SKW z terenu miasta, gminy i powiatu, wymiana doświadczeń, tworzenie współpracy.

 3. Angażowanie się i pomoc w uroczystościach szkolnych, apelach itp.

 4. Zbiórka nakrętek

I-III. 2021

 1. Pomóż ptakom przetrwać zimę – zbiórka żywności dla ptaków do szkolnych karmników.

VI. 2021

 1. Podsumowanie roku prowadzonej działalności SKW.

W trakcie roku szkolnego 2020/2021 plan Szkolnego Klubu Wolontariatu może ulec modyfikacji, ze względu na udział w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w planowanych działaniach.

WARTO POMAGAĆ!!! ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!!!


 

WOLONTARIAT W SP 10 STARGARD

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Opiekun SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

mgr Olga Silska-Gajb

Spotkania SKW odbywają się w czwartki o godz. 12.25 w bibliotece.

-------------------------------------------------------------------------------

Szkolne Koło Wolontariatu na zebraniach w październiku uchwaliło plan działania na najbliższe miesiące.

Informujemy, że w październiku rozpoczynamy zbiórkę nakrętek, którą w zależności od decyzji klas można połączyć z rywalizacją międzyklasową; przez cały listopad trwać będzie w naszej szkole zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. W listopadzie zajmiemy się także opieką nad opuszczonymi grobami, zaniedbanymi mogiłami, które uporządkujemy i okażemy należną Im pamięć oraz szacunek. W grudniu planowana jest zbiórka żywności w stargardzkich marketach, a w styczniu - przyłączenie się do 27. Finału WOŚP.

Każdy, kto zechce się przyłączyć do SKW i pomóc w planowanych akcjach lub zaproponować coś dodatkowego - proszony jest o zgłaszanie się do koordynatora SKW - bibliotekarki Olgi Silskiej-Gajb.

Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------

Potrzebna pomoc dla Kornelki

Kornelka urodziła się 22.12.2015 r. w 25. tyg. Ciąży, z wagą 700 g.

Przeszła kilkanaście operacji. Będąc skrajnym wcześniakiem, boryka się z wieloma problemami: mózgowym porażeniem dziecięcym, obustronną ślepotą, padaczką, wodogłowiem pokrwotocznym – zastawką komorowo-otrzewnową, torbielowatym odsznurowaniem IV komory mózgu, zaburzeniami karmienia.

Pomimo przeciwności losu Kornelka jest bardzo pogodna. Jest dzieckiem leżącym. Aby rozwijać się i lepiej funkcjonować – wymaga codziennej rehabilitacji i opieki wielospecjalistycznej.

ZBIERAJ PLASTIKOWE NAKRĘTKI I WSPOMÓŻ KORNELKĘ!

1 kg plastikowych nakrętek to 80 gr. Są one odsprzedawane jako surowiec do firm recyklingowych, a tam przerobione na granulat, z którego produkuje się np. plastikowe wiadra czy narzędzia.

Można również dokonać darowizny na pomoc i ochronę zdrowia na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S. A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

tytułem:

31414 CĘCAK KORNELIA  - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Kontakt do Rodziców:

milenawoj@wp.pl

PLAKAT

---------------------------------------------------------------------------------

Tak jak i w roku ubiegłym, ponownie przyłączamy się do GORĄCZKI ZŁOTA. Akcja charytatywna, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, ma na celu zbiórkę najdrobniejszych monet - 1, 2 i 5-groszowych. Suma tych drobnych kwot pozwoli sfinansować wypoczynek wakacyjny dzieciom z najuboższych rodzin.

Szkolne Koło Wolontariackie zachęca do wrzucania złotych grosików do pojemnika ustawionego w bibliotece szkolnej. Akcja potrwa przez cały rok szkolny, zatem zapraszamy do przyłączenia się do tej zdrowej, pozytywnej gorączki.

PLAKAT

---------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zbiórki karmy, koców, smyczy, akcesoriów dla zwierząt - przekażemy je do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Akcja potrwa do końca listopada.

PLAKAT

-------------------------------------------------------------------------------

WOLONTARIAT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT! 

 

    Chcesz zostać przyjacielem zwierząt i brać czynny udział w jego opiece i wychowaniu? 
Zapraszamy chętnych do weekendowych wyjazdów do Schroniska w Kiczarowie. Zwierzęta  potrzebują kontaktu z człowiekiem, spacerów, biegów, zabaw, pogłaskania, wytarmoszenia za uszy - a to pomaga nam ułożyć sobie w sercu i w głowach pojawiające się poczucie kompletnej bezsilności… Bezsilności, że ze swojej strony możemy podarować tylko tyle. Kilka godzin w miesiącu. Pamiętajmy, że każdy jeden spacer ma znaczenie. Dodajemy im odwagi i nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone, że może któregoś dnia odpowiedzialny człowiek, rodzina podarują im nowe życie pełne radości i szczęścia. Uśmiechnięta mordka i merdający ogon – są warte naszych wysiłków….  
                                                                                                                           Wolontariuszka z SP10

 

Znalezione obrazy dla zapytania piesek rysunek
======================================

 

Jesteśmy z Wami!

    Akcja zbiórki pieniędzy w Tesco zakończona. Zebrano 610 złotych na rzecz najuboższych z naszego terenu. Podziękowania dla wolontariuszek!

 
======================================

 

Tak pomagam! 

Nasze wolontariuszki ponownie wzięły udział w akcji Caritas ,,tak, pomagam!" w Kauflandzie. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli!!! 

 
======================================

 

WOLONTARIAT A WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKOWYM DOMEM POMOCY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STARGARDZIE!
 
KOLĘDOWANIE I ZABAWA TOWARZYSZYŁA NAM NA OSTATNIM SPOTKANIU W PCK. NASZE WOLONTARIUSZKI WYKAZAŁY SIĘ OGROMNYM SERCEM I POKORĄ, BĘDĄC NA ZAJĘCIACH Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZEJ JEDNOSTKI OD OPIEKUNÓW Z PCK.
 
===========================================
===========================================
WOLONTARIAT A V EDYCJA ,,PACZKI Z SERCEM" !
 
DAROCZYŃCY Z NASZEJ SZKOŁY AKTYWNIE WSPIERALI ZBIÓRKĘ NA RZECZ ,,PACZKI Z SERCEM", A KOŃCOWY EFEKT PRACY Z CENTRUM WOLONTARIATU JEST ZASKAKUJĄCY.  SPAKOWALIŚMY 140 PUDEŁEK ODZIEŻY, ZABAWEK I KSIĄŻEK. DZIĘKUJEMY!
 
===================================
WOLONTARIAT A WSPÓŁPRACA Z PCK!    
 
My Wolontariusze SP 10 dołączyliśmy również do Akcji PCK. Zbieraliśmy datki dla najbardziej potrzebujących z naszego rejonu. Dziękujemy!
 
===================================
Wolontariat a zbiórka żywności z CARITAS!
 
====================================

Wolontariat a działania na rzecz "Domu seniora 50+" w Stargardzie!

 
    Wolontariusze z kolędą w Domu Seniora w Stargardzie. Przy akompaniamencie śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy i wręczaliśmy sobie prezenty. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i miłe słowa.
 
 
=========================================
NAGRODA DLA JEDNOSTKI WOLONTARIATU W SP 10!
 
Z rąk Pani Starosty Stargardu dnia 4 grudnia 2017 roku odebrałyśmy dyplom i podziękowania za aktywny udział Szkolnego Wolontariatu! Gratulacje!

-------------------------------------------------------------------

WOLONTARIAT A WSPÓŁPRACA Z CENTRUM WOLONTARIATU W STARGARDZIE!
 
 
PODZIĘKOWANIA DLA JEDNOSTKI WOLONTARIATU W SP10!!!  CENTRUM WOLONTARIATU POLSKIEGO W STARGARDZIE PRAGNIE PODZIĘKOWAĆ SP 10 ZA ZBIÓRKĘ ODZIEŻY, ZABAWEK I KSIĄŻEK NA RZECZ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH RODZIN W STARGARDZIE I OKOLICY. PRZYPOMINAMY, IŻ ZBIÓRKA TRWA DO 12 GRUDNIA.         
JUSTYNA JANKIEWICZ
--------------------------------------------------
WOLONTARIAT A FUNDACJA CZERWONE SERDUSZKO!
 
   AKCJA ZBIÓRKI GROSIAKÓW ODNIOSŁA SUKCES. ZEBRANĄ KWOTĘ PRZEZNACZYLIŚMY NA RZECZ REHABILITACJI MAŁEJ ADY. DZIĘKUJEMY!