Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Prawo wewnątrzszkolne > Szkolny Dekalog Przeciwko Przemocy
   

SZKOLNY  DEKALOG PRZECIWKO PRZEMOCY.

Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany !!!

 

1. Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe !

2. Kontroluj swoje słowa, gesty, mimikę. One też mogą  być źródłem przemocy!

3. Pamiętaj, przemoc rodzi przemoc. Konflikty rozwiązuj bez użycia siły!

4. Nie bądź obojętny wobec przemocy – REAGUJ !

5. W trudnej, niebezpiecznej sytuacji proś o pomoc i wsparcie pracowników szkoły!

6. Wyrządzone krzywdy zgłoś do wychowawcy, on rozstrzyga konflikty.

7. Myśl zawsze o konsekwencjach stosowania przemocy!

8. Pamiętaj, wykluczanie innych z grupy to też przemoc!

9. Szanuj uczucia innych! Bądź uprzejmy i życzliwy!

10. Stosuj się do zasad obowiązujących w szkole!