Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 

PRACA

  WYNIKI NABORU
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Pielęgniarka
   

 GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Zakład Medycyny Szkolnej
w Stargardzie 

 

Małgorzata Pasadyn

pielęgniarka

 

 Gabinet czynny:

poniedziałek 7.55 - 14.55  


Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę  nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej w szkołach postawowych
po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia 19 roku życia.


Do zadań pielęgniarki należy między innymi:

  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacja posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

  • edukacja zdrowotna;

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnianie krewi. ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa), rozwoju fizycznego;

  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprwowanie opieki nad uczniami
    z chorobami przewlekłymi i niepełnospawnością.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376