Kontakt
  Kadra pedagogiczna
  Pedagog / Logopeda
  Centrum rescueLAB
  BEZPIECZNA SZKOŁA
  Biblioteka
 
 
  Prawo wewnątrzszkolne
  Zajęcia pozalekcyjne
  Informacje dla rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Konkursy Przedmiotowe
  Pielęgniarka
  Plan lekcji
  Doradztwo zawodowe
  WOLONTARIAT
  Ochrona Danych Osobowych
  REKRUTACJA
  Świetlica
  Zdalne nauczanie
  MONITORING
 
 
  Wykaz podręczników


Przekaż 1% podatku
swojej szkole!


Stowarzyszenie
"Przyjazna Szkoła"

 
Dokumenty > Samorząd Uczniowski > Plan pracy SU
   

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W STARGARDZIE

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Ø Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Ø Stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • Ø Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Ø Kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • Ø Pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • Ø Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • Ø Wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • Ø Organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU w roku szkolnym 2018/2019 zaliczamy:

 • Ø przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • Ø organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • Ø współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • Ø występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • Ø zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 • Ø zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą,
 • Ø integracja wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli, pracowników.
 • Ø współpraca z wydawnictwami stargardzkimi, władzami Stargardu i innymi kołami zainteresowań.

PLAN PRACY na rok 2018/2019

KALENDARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

Spotkanie organizacyjne

 

 • Przypomnienie czym jest samorząd, na czym polega idea samorządu szkolnego.
 • Zapoznanie się członków samorządu szkolnego i samorządów klasowych
 • Przeprowadzenie wyborów

 

Analiza potrzeb i zasobów.

 

 • Przeprowadzenie „burzy mózgów’ wśród uczniów na temat wolnego czasu, plusów i minusów szkoły oraz pomysłów, jakie chcieliby, by realizował SU.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 • Zebrania samorządu (wg potrzeb)
 • Spotkanie z Radą Rodziców
 • Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • Przedstawienie  planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

 

Dzień Chłopaka

 

 

 

 

 

Dzień Głośnego Czytania

 

 • Przygotowanie przez dziewczęta życzeń i słodkości dla chłopców naszej szkoły
 • Gazetka okolicznościowa na tablicy.
 • Organizacja muzycznych przerw

 

 

 • Przeprowadzenie Turnieju Głośnego Czytania w klasie 4
 • Czytanie głośne uczniom klasy I bajek

 

Październik

 

Przydzielenie funkcji poszczególnym członkom SU oraz zagospodarowanie tablicy SU

 • Zawieszenie zdjęć głównych osób działających w SU („Kim jesteśmy”).
 • Plan pracy SU na najbliższe miesiące.
 • Gazetka okolicznościowa (w razie potrzeb).
 • Stworzenie skrzynki życzeń, kontaktów, prób i zażaleń.

 

Ślubowanie klas I

 

 

 

 

 

 

Udział w organizacji Zaduszek Poetyckich

 

 • Prowadzenie uroczystości pasowania uczniów klas I, pomoc w organizacji apelu.

 

 

 • Gazetka okolicznościowa /pomoc w dekoracji korytarza/ przygotowanie i dostarczenie zaproszeń
 • Prowadzenie wieczornicy

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.    /14.10/2018/

 • Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej.
 • Przygotowanie muzycznych życzeń dla pracowników szkoły
 • Kwiatek dla nauczyciela

 

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

 • Zbiórka pieniędzy
 • Zliczenie zebranych środków

Organizacja ,,Światowego Dnia Walki z Głodem" /16.10.18/

 

 • Klasowe śniadanie
 • Zbiórka żywności na rzecz PCK
 • Pomoc w organizacji akcji oraz konkurs na najlepsze zdrowe śniadanie wśród klas.

Listopad

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Przygotowanie gazetki ściennej na górnym korytarzu
 • Przedstawienie regulaminu konkursu ”Nasza Niepodległa”
 • Przeprowadzenie konkursu na najpiękniej udekorowaną klasę
 • Rozpowszechnienie idei biało – czerwony strój dla niepodległej
 • Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

Wampiry, duszki i Zaduszki

 • Organizacja korowodu straszydeł znanych z ludowych podań (utopce, strzygi,/mamuny, beboki)
 • Organizacja zabaw dla maluchów: wyścig duchów, zabawy w dyniobranie, łapanie pająków w pajęczynę…)

Światowy dzień życzliwości i pozdrowień. Dzień tolerancji.  /24.11.2018/

 • okolicznościowa gazetka,
 • Naklejki dla każdej klasy (po jednej dla ucznia), aby obdarowali najżyczliwszą osobę w szkole.

 

Andrzejki  w naszej szkole

 • Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • Dyskoteka szkolna, bufet andrzejkowy i festiwal wróżb

 

Grudzień

 

Mikołajki

 • Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami i rózgami
 • Akcja Mikołaje i Śnieżynki nie dostają dziś jedynki

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę i najpiękniejszy stroik świąteczny

 • Ogłoszenie konkursu
 • Przedstawienie regulaminu konkursu
 • Przygotowania do konkursu
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Skrzynka Świętego Mikołaja – życzenia świąteczne

 • Przygotowanie skrzynki, do której uczniowie będą wrzucać życzenia świąteczne dla siebie, innych uczniów i pracowników szkoły.

 

 

Styczeń

 

Podsumowanie I semestru

 

 

 

 

 

 

 

Maraton Filmowy

 • Przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas.
 • Wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze.
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii. (luty)

 

 • Organizacja przedsięwzięcia

Luty

Bal Walentynkowy lub Noworoczny

 

 • Przygotowanie balu i kiermaszu walentynkowych prezentów

 

Walentynki  /14.02.2019/

 • Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.
 • Doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • Akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

Dzień Kobiet

 • Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • Przygotowanie życzeń przez chłopców i słodkości
 • Organizacja muzycznych przerw

Wiosenalia

 • Przygotowanie Dnia Wagarowicza w szkole
 • Akcja „ Zielony –szczęśliwy”

Kwiecień

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 • Przygotowanie gazetki ściennej
 • Kampania propagująca ochronę przyrody

 

Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

Festyn rodzinny

 

 • Akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej.
 • Udział przedstawicieli SU w apelu.
 • Udział w festynie –przygotowanie kiermaszu używanych książek, słodkich poczęstunków…

 

Czerwiec

Dzień Dziecka

- turniej sportowy dla uczniów oraz nauczycieli.

 

 

 

Poznajemy twórców regionu

 • Organizacja zmagań dla uczniów oraz nauczycieli na boisku szkolnym (w razie złej pogody – organizacja konkursów na holu szkolnym).

 

 

 • Organizacja spotkania z pisarką stargardzką

Podsumowanie II semestru

 • Przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas.
 • Wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze.
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji.

Podsumowanie pracy SU w roku szkolny 2018/2019

 • Podsumowanie działalności SU  i przygotowanie sprawozdania
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Zakończenie roku szkolnego

 • Pomoc w przygotowaniu akademii

 

 


W planach:

-Przeprowadzenie rozeznania wśród uczniów, czy jest zapotrzebowanie na sprzedaż bułek, drożdżówek…

-Współpraca z Wolontariatem, schroniskiem dla zwierząt, harcerzami, pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

- Organizacja redakcji okolicznościowych gazetek szkolnych

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych,

 

Współpraca z :

 • Radą Rodziców
 • Gronem Pedagogicznym i Dyrekcją.

 

Plan może ulec modyfikacji.